Το Κέντρο

Η φιλοσοφία του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 228040/Ζ1/29-12-2017 (ΦΕΚ 4861) Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Η γνώση μέσω της πρόσβασης σε δομές δια βίου μάθησης είναι σήμερα η καλύτερη επένδυση που μπορείς κανείς να κάνει για τον εαυτό του. Η επένδυση στη γνώση ανοίγει νέες προοπτικές είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε σύγχρονες επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα και υλοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και απολύτως ενημερωμένα αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις.

Παράλληλα, μέσω της ποικιλίας των τρόπων προσφοράς των σχετικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα από απόσταση) δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να τα παρακολουθήσουν.

Καλό ταξίδι στον κόσμο της Γνώσης!!!


Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στη Χημειοθεραπεία